ویزای چین
اخذ ویزای تضمینی چین

اصل پاسپورت+۲ قطعه عکس ۶*۴ تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک +تمکن مالی به لاتین(حداقل موجودی ۱۰ میلیون تومان)برای اخذ ویزای گروهی ۵ نفر مدارک ویزای ورود به به چین.-حضور ۳ نفر به بالا الزامیست -تمامی اقامت های وبزای انفرادی چین ماخ میباشد و اعتبار ویزاها ۳ ماه میباشد 

۱۰روز کاری

۱۱۰$

توریستی گروهی عادی

۸ روز کاری

۱۳۰$ توریستی گروهی فوری
۱۰ الی۱۲روز ۱۲۵$

توریستی ۳ ماهه انفردادی عادی

۲۰ الی ۲۵ روز

۱۸۵$

یکساله مولتی ۳۰ روز اقامت
۲۵ روز کاری ۲۵۵۰$

یکساله فوری ۳۰ روز اقامت