ویزای چین
اخذ ویزای تضمینی چین

اصل پاسپورت(داشتن ۳ صفحه خالی الزامیست)+رزرو بلیط +بیمه+۲ قطعه عکس ۶*۴ تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک(مطابق پاسپورت) +تمکن مالی به لاتین(۳۰ روز اقامت =۳۴ میلیون تومانو ۱۵ روز اقامت =۲۸ میلیون تومان)با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک(آدرس و تلفن بانک الزامیست)برای اخذ ویزای گروهی ۵ نفر مدارک ویزای ورود به به چین.-حضور ۳ نفر به بالا الزامیست -تمامی اقامت های وبزای انفرادی چین ماخ میباشد و اعتبار ویزاها ۳ ماه میباشد 

سفارت چین در روزهای ۵ شنبه ویزا فوری قبول نمیکن

اگر لیبل هر ویزا قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر black خواهد شد

۸ روز کاری

۱۱۰$

توریستی گروهی عادی

۶ روز کاری

۱۳۰$ توریستی گروهی فوری

۱۲ روز کاری

۱۲۰$ توریستی لنفرادی عادی
۸ روز کاری ۱۵۰$

توریستی  انفردادی فوری

۱۰ روز کاری

۵۵۰$

۳ ماه دبل

۱۰ روز کاری

۱۰۰۰$

۶ ماه مولتی
۱۵ روز کاری ۱۵۵۰$

یکساله فوری ۳۰ روز اقامت