قزقستان

اصل پاسپورت+۱قطعه عکس ۴*۳+تکمیل فرم مربوطه+مشخصیات پرواز و نام هتل محل اقامت در قزاقستان+رزرو بلیط و ارائه برنامه سفر+تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)+تسویه کامل. مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی ۴۸ ساعت در اداره پلیس ریجستر شود.حضور مسافر در ایران الزامی است

۲۰روز کاری

۱۴۰$

یک ماهه توریستی عادی

۱۵روز کاری

۱۶۰$

یک ماهه توریستی فوری

۲۰روز کاری

۱۸۰$

یک ماهه تجاری عادی

۱۵ روز کاری

۲۰۰$

یک ماهه تجاری فوری