قزقستان

اصل پاسپورت+۱قطعه عکس ۴*۳+تکمیل فرم مربوطه+مشخصیات پرواز و نام هتل محل اقامت در قزاقستان+تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)+تسویه کامل. مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی ۴۸ ساعت در اداره پلیس ریجستر شود.حضور مسافر در ایران الزامی است

۱۵روز کاری

۱۸۰$

یک ماهه توریستی عادی

۱۰روز کاری

۱۹۰$

یک ماهه توریستی فوری

۱۵ روز کاری

۲۲۰$

دو ماهه توریستی دو بار ورود عادی

۱۰ روز کاری

۲۶۰$

دو ماهه توریستی دو بار ورود فوری

۱۵روز کاری

۲۱۰$

یک ماهه تجاری عادی

۱۵ روز کاری

۳۲۰$

سه ماهه توریستی سه بار ورود