اخذ ویزای تاجیکستان با بهترین شزایط

اصل پاسپورت +۲ قطعه عکس+مشخصات فردی+تاریخ شروع ویزا+تسویه کامل+رزرو هتل در تاجیکستان

دانشجویی:اسکن کارت دانشجویی+اسکن قرار داد با دانشگاه مربوط

تجاری:اصل قرار داد با شرکت مربوط در تاجیکستان

در صورت ریجکت شدن از طرف سفارت تاجیکستان هزینه استرداد نخواهد شد

۲ روز کاری ۶۰$ ویزای الکترونیک
۲ روز کاری ۵۰.۰۰۰ تومان وقت سفارت جهت ویزا لیبل دار