ازبکستان

اصل پاسپورت+۲قطعه عکس ۴*۳ +رزرو هتل +گواهی اشتغال کار+تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)+تسویه

مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی ۴۸ ساعت در اداره پلیس ریجستر شود

رزرو هتل ویزای توریستی باید توسط این آژانس انجام گیرد حضور مسافر در ایران الزامی است

۱۴روز کاری

۱۴۵$

۱۵ روزه توریستی عادی

۷ روز کاری ۱۹۰$

۱۵ روزه توریستی فوری

۲۰ روز کاری

۳۸۰$

یک ماهه تجاری