ویزای هنگ کنگ
ویزای ۱۰۰ % تضمینی هنگ کنگ

یک قطعه عکس ۳*۴ یا ۶*۴ -تمکن مالی حداقل ۱۰ میلیون تومان-صورت وضعیت شغلی-فرم مشخصات فردی

۴۵الی۵۵ روز

۱۷۰$

۱۴ روز اقامت