ویزای عمان

یک قطعه عکس ۴*۳ رنگی تمام رخ+اسکن صفحات اول و دوم پاسپورت +۲۰میلیون چک ضمانت برگشت + رزرو هتل

۵-۶ روز کاری

۳۶ ریال عمان

۳۴ ریال عمان با هتل

۳۰ روز عادی بدون هتل