ویزای ترکمنستان

اصل پاسپورت+۲قطعه عکس ۶*۵+مشخصات فردی+
تسویه کامل جهت ریجستر درترکمنستان رزرو هتل و ارائه ۲ قطعه عکس ۶*۵ الزالمی است. در صورت داشتن ویزای قبلی ترکمنستان در پاسپورت قبلی،حتما کپی آن ارسال شود.ویزای ترکمنستان به مقصد عشق آباد میباشد جهت سفربه شهر های دیگر ترکمنستان نام شهر مورد نظر هنگام درخواست ویزا باید به صورت کتبی باید قید شود.مرز ورودی از باجگیران میباشد .حضور مسافر در ایران الزامی است

۲۰روز کاری

۱۸۵$

توریستی عادی

۱۵ روز کاری ۲۱۰$

توریستی نمیه فوری

۱۰ روز کاری

۲۳۰$

توریستی فوری