کشور آذربایجان

 

مدارک مورد نیاز قیمت زمان تحویل نوع ویزا
اسکن پاسپورت و عکس ۳۵ €

۴۵€

۵ روز

۲روز

ویزای لکترونیک عادی فوری
اصل پاسپورت+عکس ۳۵€

۴۵€

۳ روز ترانزیت سینگل دبل
 

نرخ ویژه هتل در باکو

۴۵€

۶۵€

۳روز

۱۴روز

توریستی ۳۰ روز اقامت فوری
۸۰€

۹۰€

۳روز

۱روز

۹۰ روز اقامت سینگل فوری
۱۱۵۰€ یکساله