آژانس مسافرتی آوای تمدنآژانس مسافرتی آوای تمدن
Forgot password?

پاتایا-پوکت

جغرافیا-پاتایا

پاتایا-پوکت


3شب پاتایا-3پوکت
HOTEL * DBL SNG JOINER
H-RESI DENCE SATHORN THE SUN RESORT 3* 2.280.000 2.520.000 FREE FREE
JTOWS WELCOME PLAZA 3* 2.360.000 2.690.000 NO FREE
FORUM PARK SUN SHINE VISTA 3* 2.440.000 2.840.000 NO FREE
IBIS NANA PATTAYA GARDEN 3* 2.490.000 2.950.000 FREE NO
BANGKOK PALACE AIYRA GRAND 4* 2.530.000 3.010.000 FREE FREE
OMNI TOWER VISTA 4* 2.599.000 3.160.000 FREE FREE
MONTIAN BKK MERCURE PATTAYA 4* 2.670.000 3.300.000 NO FREE
CENTRA POINT COURTYARDBY MORRIOT 4* 2.740.000 3.450.000 NO FREE
SUKOSOL ZING PATTAYA 5* 2.899.000 3.760.000 NO NO
AMARI WATER GATE CAPE DARA 5* 3.240.000 4.440.000 NO NO

خدمات:اقامت در هتل با صبحانه، لیدر،سیم کارت،یک گشت شهری 



تهران پاتایا پوکت
3.240.000 تومان
2.280.000 تومان
countries symbol