آژانس مسافرتی آوای تمدنآژانس مسافرتی آوای تمدن
Forgot password?

ارمنستان

d50ae974-657a-447d-9f56-1e5a51daec27

ارمنستان

لحظه آخری

 تور 3 شب و 4 روز 
 پرواز ماهان (پکیج با پرواز ماهان 270 هزار تئمان افزایش نرخ دارد)
 پرواز آسمان
 اعتبار تا اخر اکتبر

SNG

DBL * هتل
1.025.000 890.000 *3 نور
1.180.000 980.000 *3 شیراک
1.235.000 1.025.000 *3 سیلاچی
1.725.000 1.235.000 *3 هرازدان
1.245.000 1.040.000 *4 توراپالاس
1.350.000 1.070.000 *4 رویال پلازا
1.510.000 1.200.000 *4 آرارات
1.310.000 1.090.000 *4 آکوآتک
2.120.000 1.530.000 *5 رادیسون بلو
2.515.000 1.690.000 *5

نشنال

خدمات:بلیط رفت و برگشت ،3شب و 4 روز اقامت ،بیمه مسافرتی،ترانسفر فرودگاهیتهران ارمنستان
1.690.000 تومان
890.000 تومان
countries symbol