این کاروانسرا در نزدیکی بلوار آتاتورک و اسکله می باشد و از زیباترین جاذبه های توریستی تور کوش آداسی است که متعلق به قرن ١٧ می باشد که از سوی صدر اعظم محمد پاشا بنا شد. در داخل قلعه مسجدی وجود دارد که در همان سال توسط صدر اعظم اوکوز محمد پاشا ساخته شد. این کاروانسرا بنای اصلی کوش آداسی می باشد و دردیواره های بیرونی سوراخ های توپی وجود دارد که به دلیل دفاع از شهر در مقابل دزدان دریایی ساخته شدند. این کاروانسرا از بناهایی است که در آن می‌توان معماری دوران عثمانی را بوضوح مشاهده کرد. هم چنین در برنامه ‌ی شب ترکیه با آوازهای محلی ترکی که هر شب در همین کاروانسرا برپا می باشد، می توانید خاطراتی زیبا را برای خود بسازید و از کنار کاروانسرا، خیابان بارباروس هایرتین را که مستقیم بروید، به بازار قدیمی کوش‌ آداسی می‌رسید که بافت سنتی خودش را حفظ کرده، و کوچه ‌هایش هم چنان سنگ‌ فرش می باشد و ماشین اجازه ‌ی ورود ندارد