دریاچه بایکل روسیه

این دریاچه در کشور روسیه و جنوب سیبری بین استان ایرکوتسک و جمهوری بورباتیا واقع شده است

دریاچه بایکل یکی از هفتمین دریاچه بزرگ جهان مباشد که در فهرست میراث جهانی قرار دارد.این دریاچه بر اثر فروافتادگی زمین به وجود آمده است

دریاچه بایکل یکی از منابع آب شیرین جهان است که حدود ۲۰% آب شیرین غیر منجمد کره زمین در این دریاچه قرار دارد.حجم آب شیرین این دریاچه ارز مجموعه دریاچه های آب شیرین آمریکا بیشتر میباشد

ایتن دریاچه ۳۱۵۰۰ کیلومتر مربع پهناوری دارد که با عمق ۱.۶۴۲ متر عمیق ترین دریاچه جهان به حساب می آید

دریاچه بایکل زلال ترین  آب را میان دریاچه ها ی دنیا دادا است و با ۲۵ میلیون سال قدیم ترین دریاجه جهان میاشد

در سمت شرقی دریاچه قبایل بوریات زندگی میکنند که به پرورش بز،شتر،گاو و کوسفتد میپدازند،که دمای محل زندگیشان بین منفی در زمستان تا ۱۴ درجه سانتی گراد در تابستان تغییر میکند.

دریاچه بایکل دارای ۱۷۰۰گونه گیاهی .و جانوری میباشد.که دو سوم از آنها فقط متعلق به این دریاچه هستن و هیچ جای جهان یافت نمیشود