دروازه میندوس واقع شده در بدروم ترکیه

دروازه میندوس در بدروم محل برخورد و روربه رویی اسکندر با سپاه ایران

خرابه هائی کوچک اما با تاریخی وسیع

خرابه های زیادی در دنیا وجود دارند که تاریخ دنیا در آنجا رقم میخورد  و البته گاهی نیز خون های زیادی در آن ریخته شده است. اما در بدروم ترکیه بقایای دروازه ای وجود دارد که باقی مانده دیوار محافظ قلعه شهر بدروم به طول هفت کیلومتر بوده است و از شهر باستانی هالیکارناسوس محافظت می کرده است. این دیوار در قرن چهارم پیش از میلاد مسیح توسط پادشاه ماسول که همسر ملکه آرتمیس اولین زن دریانورد ایران بوده  ساخته میشود. در روبروی این دروازه خندقی وجود داشته است که بسیاری از سربازان اسکندر  سال ۳۳۴ پیش از میلاد در آن غرق شدند. اسکندر کبیر در پشت این دروازه‌ها، متحمل حمله‌ی شدیدی از طرف سپاه ایران شده و در نهایت نیز نتوانست شهر را فتح کند و منطقه را ترک کرد. اگرچه بعد از ترک منطقه حدود ۲۵۰۰ سرباز خود را پشت دیوارهای شهر میندوس مستقر نمود.  در نهایت در سال ۳۳۱ پیش از میلاد، در نبرد گوگمل اسکندر برای سومین بار با سپاه داریوش سوم برخورد کرد و با فتح بابل وارد ایران شدند.