آژانس مسافرتی آوای تمدنآژانس مسافرتی آوای تمدن
Forgot password?

ارمنستان

ارمنستان


خدمات:ترانسفر رایگان(ماهان-عمان ایر-قطر-امارات و ایر آسیا)+راهنمای فارسی زبان+سیم کارت+گشا شهری+ناهار 7شب 

HOTEL

STAR F ROOM TYPE 7 Night

ADULT

CHILD

EXTRA NIGHT P/P DBL

DBL EXTRA SNG WB

NB

Wira 3* BB STA 36 36 72 32 14 11
Sani 3* BB STA 40 40 80 36 16 13
Sand piper 3* BB STA 46 46 92 41 18 13
Pacific Express 3*+ BB STA 50 50 100 45 20 14
Flamingo 3*+ BB SUP 55 55 110 50 22 15
Maytower 3*+ BB STD 58 N.A 116 N.A 23 15
Quality 4* BB SUP 85 85 170 77 34 18
WP Hotel 4* BB STD 85 85 170 77 34 18
Grand season 4* BB SUP 90 90 180 81 36 20
Royal Bintang 4* BB SUP 104 104 208 94 42 21
Furama 4* BB SUP 126 116 252 113 50 23
Royal Hotel 4* BB DLX 126 116 252 113 50 23
Metro 360 4* BB SUP 136 126 272 122 54 24
Novotel 4* BB SUP 141 131 282 127 56 26
Corus 4* BB DLX 156 146 312 140 62 29
Dorsett Regency 4* BB DOREST 163 153 326 147 65 28
Concord 4* BB SUP 161 151 322 145 64 29
Impiana 4* BB SUP 181 171 362 163 72 30
Sunway Putra 5* BB SUP 128 118 256 115 51 24
Pacific Regency 5* BB SUP 156 146 312 140 62 27
Berjaya Times Square 5* BB STUDIO 171 N.A 342 N.A 68 29
SUP 186 176 372 167 74 31
Istana 5*- BB DLX 201 191 402 181 80 36
Royal Chulan 5* BB SUP 201 191 402 181 80 36
Maya hotel 5* BB STUDIO 201 191 402 181 80 36
Renaissance (East Wing) Renaissance (West Wing) 5* BB SUP 201 191 402 181 80 36
256 246 512 230 102 42
Pulman 5* BB SUP 206 196 412 185 82 36
Stripes 5* BB SUP 206 196 412 185 82 36
Double Tree  by Hilton 5* BB GUEST ROOM 241 231 482 217 96 37
Sheraton 5* BB DLX 248 238 496 223 99 40
Intercontinental 5* BB DLX 256 246 512 230 102 43
Grand Millenium 5* BB DLX 276 266 552 248 110 44
Westin 5*++ BB DLX 361 351 722 325 144 55
Traders 5* BB DLX 391 381 782 352 156 59
Shangri-La 5*++ BB DLX 436 N.A 872 N.A 174 60
JW Marriot 5*++ BB DLX 451 441 902 406 180 68
Ritz Carlton 5*++ BB DLX 486 476 972 437 194 74
2 خدمات:ترانسفر رایگان(ماهان-عمان ایر-قطر-امارات و ایر آسیا)+راهنمای فارسی زبان+سیم کارت+گشا شهری+ناهار 6شب 
HOTEL STAR F ROOM TYPE 6 Night
ADULT CHILD
DBL EXTRA SNG WB NB
Wira 3* BB STA 27 27 54 24 11
Sani 3* BB STA 32 32 64 26 13
Sand piper 3* BB STA 38 38 76 34 15
Pacific Express 3*+ BB STA 40 40 80 36 16
Flamingo 3*+ BB SUP 48 48 96 43 19
Maytower 3*+ BB STD 51 N.A 102 N.A 20
Quality 4* BB SUP 73 73 146 66 29
WP Hotel 4* BB STD 73 73 146 66 29
Grand season 4* BB SUP 78 78 156 70 31
Royal Bintang 4* BB SUP 92 92 184 83 37
Furama 4* BB SUP 106 96 212 95 42
Royal Hotel 4* BB DLX 106 96 212 95 42
Metro 360 4* BB SUP 121 111 242 109 48
Novotel 4* BB SUP 125 115 250 113 50
Corus 4* BB DLX 131 121 262 118 52
Dorsett Regency 4* BB DOREST 133 123 266 120 53
Concord 4* BB SUP 138 128 276 124 55
Impiana 4* BB SUP 161 151 322 145 64
Sunway Putra 5* BB SUP 106 96 212 95 42
Pacific Regency 5* BB SUP 131 121 262 118 52
Berjaya Times Square 5* BB STUDIO 148 N.A 296 N.A 59
SUP 158 148 316 142 63
Istana 5* BB DLX 176 166 352 158 70
Royal Chulan 5* BB SUP 181 171 362 163 72
Maya hotel 5* BB STUDIO 181 171 362 163 72
Renaissance (East Wing) Renaissance (West Wing) 5* BB SUP 181 171 362 163 72
221 211 440 199 88
Pulman 5* BB SUP 186 176 372 167 74
Stripes 5* BB SUP 186 176 372 167 74
Double Tree by Hilton 5* BB GUEST ROOM 206 196 412 185 82
Sheraton 5* BB DLX 211 201 422 190 84
Intercontinental 5* BB DLX 261 251 522 235 104
Grand Millenium 5* BB DLX 236 226 472 212 94
Traders 5* BB DLX 326 316 652 293 130
Westin 5*++ BB DLX 326 316 652 293 130
Shangri-La 5*++ BB DLX 376 N.A 752 N.A 150
JW Marriot 5*++ BB DLX 386 376 772 347 154
Ritz Carlton 5*++ BB DLX 426 416 852 383 170
   ارمنستان
$ 426
$ 36
countries symbol