سنت پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو می‌باشد که در منتهی‌الیه شمال‌غرب این کشور واقع میباشد. سن پترزبورگ پرجمعیت‌ترین شهر اروپا پس از لندن پاریس و مسکو است..